Televisie en Computers

1945 tot heden

wederopbouw
Na de Tweede Wereldoorlog, waarin de Duitse bezetters een groot aantal woningen afbreken en veel Castricummers geëvacueerd worden, begint men aan de wederopbouw. Het wederopbouwplan waarin de nieuwe woonwijken worden gepland, heeft in belangrijke mate het gezicht van het dorp bepaald. Er wordt gestreefd naar het karakter van forensendorp met als middelpunt een grote brink. De tuinbouw wordt verdreven door woningbouw. Vooral in de zestiger jaren besluiten veel agrariërs te stoppen. Velen gaan bij Hoogovens werken. Zo loopt de agrarische productie steeds meer terug. In 1967 wordt de veiling opgeheven en is Castricum tuindersdorp af. De wederopbouw leidt tot een explosieve bevolkingsgroei. Plan Kooiweg, Molendijk en Noorend worden gerealiseerd. Er is in deze tijd maar weinig aandacht voor cultuurhistorische elementen. Wegen worden rechttoe rechtaan neergelegd en kenmerkende boerderijen gesloopt. Rond de zeventiger jaren stagneert deze groei en blijft het inwonertal vrijwel gelijk. Wel worden onder andere het zwembad, winkelcentrum Geesterduin, een nieuwe bibliotheek, sporthal en nieuwe basisscholen gebouwd. Castricum is vooral een woongemeente met minimale mogelijkheden voor bedrijven. Het wordt wel het ‘vrouwendorp’ genoemd, omdat het merendeel van de mannelijke bevolking ’s morgens uit Castricum vertrekt en pas ’s avonds weer terugkeert. In 1984 wordt dan toch een bedrijventerrein gerealiseerd van 6 hectare groot. Dit bedrijventerrein krijgt de naam Castricummerwerf. In 1985 wordt gestart met het laatste grote uitbreidingsplan van Castricum: bestemmingsplan Albert’s Hoeve.  Cultuurhistorische elementen blijven waar mogelijk behouden en met eigentijdse bebouwing, veel water en aparte brugontwerpen is een opvallende wijk gebouwd. In de loop van de voorbije eeuw trekt Castricum veel nieuwe bewoners. Het wordt een dorp van gepensioneerden en renteniers, tezamen met forensen. Ook raakt het dorp verder in trek bij vakantiegangers.

In 2002 zijn de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen gefuseerd.