Bloemengekte

Hoe bollen gek maken

Twee lasten Tarw. 448 gulden
Vier lasten Rogghe. 558
Vier vette Ossen. 480
Acht vette Verckens. 240
Twaelf Vette Schapen. 120
Twee Oxhoofden Wijn. 70
Vier Tonnen acht guldens bier. 32
Twee Tonnen Boter. 192
DuysentPont Kaes. 120
Een bedde met sijn toebehoren. 100
Een Pack Kleeren. 80
Een Silveren Beecker. 60

Al vanaf het begin van de 17e eeuw kweken Amsterdamse en Haarlemse kooplieden bloembollen op Castricumse duinakkertjes. Niet puur voor hun plezier, maar ook omdat zeldzame bollen steeds meer geld waard zijn. Er ontstaat in de 17e eeuw een ware gekte: de Tulpomanie. Zeldzame bollensoorten worden voor ongelooflijk hoge prijzen gekocht en verkocht. Frans Mensonides schrijft in 1636 het pamflet ‘Clare ontdeckingh der dwaesheydt der ghener die haer tegenwoordigh laten noemen Floristen’. Hier bespot hij de mensen die de natuur niet waarderen om haar schoonheid, maar om haar waarde. Ter illustratie schetst hij wat men allemaal zou kunnen kopen van 3000 gulden, de prijs van een bepaalde tulpenbol in 1636.

Naast de enorme lijst die op deze pagina te lezen is, zou de eigenaar ook nog een schip kunnen kopen om dit alles te vervoeren. Volgens Frans was het onvoorstelbaar dat men een tulp zou verkiezen boven al deze goederen.

Dat mensen gek zijn (of worden) van bloemen is niet alleen voorbehouden aan 17e-eeuwers. Dit blijkt uit de Liliade van Akersloot. Deze lelietentoonstelling, die vanaf 1961 wordt georganiseerd, is ieder jaar een groot succes. In 1965 trekt de tentoonstelling maar liefst 30.000 bezoekers, en even later groeit het evenement uit tot de grootste lelietentoonstelling ter wereld! In 1970, op de tiende Liliade, zijn zelfs Prinses Beatrix en Prins Claus aanwezig om het evenement te openen. In 1978 vindt de laatste Liliade plaats.
In Limmen bevindt zich nog altijd de enige bollentuin ter wereld, waar meer dan 4000 soorten bolgewassen bloeien in het voorjaar. De gigantische collectie van de Hortus Bulborum is een levende herinnering aan het bloemrijke verleden van Castricum.