‘Heerlyk’ vertoeven

Recreatie in Castricum en Bakkum

heerlykhyd-Castricum

Castricum en Bakkum zijn al eeuwenlang innig met elkaar verbonden. Castricum is in de late Middeleeuwen namelijk een ‘Heerlykhyd’, wat betekent dat de rechten van het gebied in handen zijn van een bepaalde heer. Ook in latere eeuwen beleggen kooplieden hun vermogen graag in landerijen. Ze maken van deze mogelijkheid gebruik om hun status te verhogen door middel van aankoop van een heerlijkheid met de bijbehorende titels. Zo is het ook met de heerlijkheid Castricum gegaan. De heerlijkheid Castricum en het gebied Cronenburg komen in 1664 in handen van de rijke edelman Cornelis Geelvinck. Vijf generaties lang, tot 1802, is de heerlijkheid Castricum en het gebied Cronenburg bij deze familie in bezit gebleven. In 1749 koopt Nicolaas Geelvinck, ambachtsheer van Castricum, de heerlijkheid Bakkum. Door deze aankoop raakt Bakkum steeds meer met Castricum verbonden. Tenslotte wordt op 1 januari 1812, door een beslissing van Napoleon, Bakkum bij Castricum gevoegd. Tegenwoordig is Castricum en zijn omgeving door het bijzondere landschap en de mogelijkheden tot recreatie, opnieuw een ‘heerlyk’ gebied!

Landschap Castricum

Een belangrijke factor in de goede recreatie, is het prachtige en rustige landschap van Castricum en omgeving. Wat dat betreft heeft Castricum een unieke positie: in het Monumentenregister van de gemeente Castricum zijn sinds 2013 namelijk landschapsmonumenten opgenomen. Het is de eerste gemeente in Nederland die dit initiatief heeft genomen. Het register bevat terreinen en stukjes landschap waarin de mensenhand van vroeger nog is terug te zien: vaarten en beekjes, een gegraven duinmeer, een anti-tankmuur en anti-tankgracht, lanceerplatforms van V1-raketten, landbouwgrond met patronen van het historische Oer-IJ, en een oud aardappelveld in het duingebied van Castricum. Aan zulke aardappelvelden dankt Castricum zelfs zijn carnavalsnaam ‘Pieperduin’!