Heerlykhyd

Castricum is in de Late Middeleeuwen een ‘Heerlykhyd’. Een Heerlykhyd is een gebied waarvan de rechten in handen zijn van een bepaalde heer. Deze heer hoeft geen grond te bezitten in het gebied, maar hij heeft wel bepaalde rechten erover. Zo mag de heer bijvoorbeeld een schout aanstellen en bepaalde belastingen heffen.

Castricum is tegenwoordig geen Heerlykhyd meer, maar nog steeds een heerlijke plaats om te verblijven. Het gebied rondom Castricum ligt vol buitenplaatsen en kastelen en staat bekend om de rust, ruimte en natuur die de omgeving biedt. Dat er hier volop te genieten valt, blijkt al uit het feit dat in Castricum de allereerste camping van Nederland staat!

De roerige geschiedenis van Castricum laat zien dat er steeds nieuwe groepen komen die zich het prachtige gebied willen toe-eigenen. Van de Friezen tot de Vikingen en de Romeinen tot de Russen, allemaal voerden ze strijd om het gebied.
Tegenwoordig staat ‘Heerlykhyd’ voor een historische bestuurseenheid en aantrekkelijke verblijfsplaats voor toeristen en dagjesmensen. Van belang is de verbinding tussen de kernen uit de gemeente door middel van een focus op culturele overeenkomsten en gezamenlijke historie. Hierin richt Castricum zicht op als ‘uitnodigende buitenplaats’ voor recreatie en toerisme.