Ommestreken

Ommestree(c)k is een oud Nederlands woord voor omgeving of streek. Castricum heeft in haar ommestreken veel verschillende soorten landschappen. Dit zorgt voor een grote diversiteit in de omgeving. Alle streken hebben een eigen identiteit.

Kust- en duinzone
Door de jaren heen speelt het water een grote rol in de ontwikkeling van het kustgebied. De bewoners moeten altijd rekening houden met de dreiging van de zee. Diezelfde zee zorgt ervoor dat het gebied een ruige wildernis is, die pas bewoonbaar wordt na ontginning. Het waterrijke gebied met haar duinen biedt ruimte voor het zuiveren van drinkwater.

Strandwallen en dorpenzone
De huidige dorpen in de gemeente Castricum zijn ontstaan uit buurtschappen of ‘geesten’. Deze groepjes huizen liggen vaak op hogere plekken in het landschap, zoals de strandwallen. Vanaf de 17e eeuw zijn deze wallen permanent bewoond. De oudste strandwallen in het oosten zijn de basis voor het dorp Akersloot. Op een meer westelijke reeks is Limmen ontstaan. Castricum zelf ligt in het land geworden gebied binnen in de delta van het Oer-IJ.

Veengebied en merenzone
Het veengebied is groot en weids. De uitzichten zijn er spectaculair. Het veengebied rond Akersloot en de Woude maakt deel uit van het Nationaal Landschap ‘Laag Holland’. Hier zijn polders, oude binnendijken, verkavelingstructuren, ringsloten en boezemwateren te zien.